Grävning

Grävning utförs av Stefan Eriksson på  Molkoms Bruk AB

•Vägbyggnation

•Markavlopp

•Husdränering

Försäljning och Transport av Grus och Jord samt Gummiverkstad i Molkom.